I den hittills största jämförande studien av skyddade områden, publicerad i Nature, framgår att det inte räcker att avsätta mark till naturreservat. Ska arterna i de skyddade området gynnas krävs det också effektiv förvaltning med tydliga mål, menar forskarna bakom studien. De har tittat på 1 500 skyddade områden i 68 länder, med fokus på våtmarker och fåglar, och ser att djuren i många fall inte gynnas mer än djur i andra, ej skyddade områden.