I sin hållbarhetsrapport för 2022 redovisar Ikea för första gången utsläpp av luftföroreningar genom hela produktionskedjan. Ikea är ett av de första företagen att offentliggöra data över luftföroreningar, med hjälp av en metod som har utvecklats av SEI, Stockholm Environment Institute. Många av källorna till luftföroreningar bidrar också till utsläpp av växthusgaser.