Hushållens konsumtion ökade med 0,6 procent i mars 2021, jämfört med februari 2021. Jämfört med mars 2020 ökade hushållskonsumtionen med 5,0 procent. Under första kvartalet 2021 minskade konsumtionen med 0,3 procent jämfört med första kvartalet 2020. Det rapporterar SCB.