Sveriges lantbrukare är en viktig yrkesgrupp i samhället, men hur mår de egentligen? Professor emeritus Peter Lundqvist vid SLU har under 35 år forskat om deras arbetsmiljö och i ett nytt projekt ska han och hans kollegor kartlägga lantbrukarnas psykiska hälsa.