I höst ska ett antal försökspersoner ge sina uppriktiga åsikter om alger – hur de smakar, luktar och ser ut.  Testerna görs inom ramen för ett forskningsprojekt vid Lunds universitet som syftar till att ta reda på vad konsumenter tycker om de ätbara havsväxterna.