Humlor är beroende av blommornas pollen. En av humlornas strategier när det finns för lite pollen är att aktivt skada växter för att stimulera en tidigare blomning. Det menar forskare från Frankrike och Schweiz. I en ny studie har de kunnat se hur humlor biter i plantor som inte ännu har börjat blomma, något de också har fångat på film.