Ett varmare klimat med längre vegetationsperiod kan skapa nya möjligheter i norra Sverige.  I Jämtland börjar allt fler lantbrukare så vete på hösten, som komplement till vårsådda grödor. Det beskrivs i ett exempel i SMHIs idésamling för klimatanpassning.