Hur ser en hållbar ogräs- och skadedjursbekämpning ut? I en ny rapport från Sveriges lantbruksuniversitet försöker författarna formulera växtskyddsstrategier som är så effektiva som möjligt men som också bidrar till en ökad odlad mångfald. En slutsats är att en ökad odlad mångfald också stärker växtskyddet, en annan att det krävs en kombination av flera åtgärder för ett effektivt växtskydd.