Nu finns ljudinspelningar av så gott som alla svenska fåglar samlade på en plats, meddelar Artdatabanken. På Artdatabankens sajt för artbestämning, Artfakta, återfinns fågelsång från cirka 300 arter. Där finns nu kompletta ljudbilder från Sveriges alla häckande och regelbundet förekommande arter. Fågelsången hittas i respektive artbeskrivning.