Hänglaven långskägg, Usnea longissima, har minskat med 42 procent i nationalparken Skuleskogen de senaste 37 åren. Det konstaterar forskare vid Umeå universitet i en ny studie. ”Det är välkänt att hänglavar minskar i brukade skogar. Den här studien tyder på att rödlistade hänglavars långsiktiga fortlevnad kan vara hotad även i skogar som har ett starkt skydd”, säger Per-Anders Esseen, en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande.