Naturvårdsverket har tagit fram ett kunskapsunderlag för prissättning av utsläpp inom transportsektorn. En av slutsatserna är att handelssystem kan garantera att Sverige når målen och att flera styrmedel skulle behövas för att underlätta omställningen i samhället.