Trädslagen i Sveriges virkesförråd är till drygt 93 procent gran, tall och björk, i fallande ordning. Det visar den senaste riksskogstaxeringen, Den visar också att virkesförrådet i svenska skogar fortsätter att öka.