Gotland har gjort stora ansträngningar för att skydda öns almar från almsjuka. Nu i sommar kommer Sveriges lantbruksuniversitet, på uppdrag av Naturvårdsverket, att inventera Gotlands almar genom att på utvalda provytor mäta in samtliga almar.