Statistik visar att fyra av de nio nationella materialåtervinningsmålen för förpackningar uppfylldes 2021; förpackningar av papper (inklusive papp, kartong och wellpapp), järnbaserad metall (stål), aluminium (inklusive pantburkar) och pantburkar av aluminium. Däremot nåddes inte målen för bland annat glas, plast, PET-flaskor med pant samt den totala materialåtervinningen. Det rapporterar Naturvårdsverket.