På regeringens uppdrag har tio myndigheter arbetat under 2021 för att ta fram en lägesbild och möjliga insatser mot ökande avfallsbrottslighet i Sverige. Myndigheterna redovisar nu några första förslag. Bland annat föreslås skyltningskrav och ändrat tillsynsansvar över avfallstransporter samt att förenkla utbyte av information mellan berörda myndigheter, rapporterar Naturvårdsverket.