Den allt vanligare nattbelysningen är ett större ekologiskt hot än vad vi har förstått, enligt en artikel i Science. Städernas ljus, vägbelysning och fasadbelysning är några exempel på ljus som stör djur och växter, både på land och i vatten. Bland annat fåglar får en sämre förmåga att navigera nattetid och insekter lockas till lampor där de lätt faller offer för rovdjur. Även fiskar påverkas av artificiellt ljus. ”Det finns inga riktiga restriktioner hur man ska begränsa ljuset utifrån att områden är olika känsliga och det saknas tröskelvärden för hur man skall jobba praktiskt med det”, säger Annika Jägerbrand vid Högskolan i Gävle, en av forskarna bakom artikeln.