I en debattartikel i Aftonbladet kräver 420 forskare ett skifte i svensk miljöpolitik – en omställning till ett hållbart samhälle måste ske nu, menar de. Klimatpolitiken i dag ignorerar en samstämmig forskarkår, skriver bland andra Jonna Bornemark, Elin Röös, Flora Hajdu och Sverker Sörlin.