I bostadsområden där hyresgäster får möjlighet att påverka och själva ta hand om sin närmiljö och gemensamma ytor ökar engagemanget för miljö- och hållbarhetsfrågor, visar flera studier. I en vetenskaplig artikel föreslår forskare vid bland annat Högskolan i Gävle att det ska bli enklare för intresseföreningar och boende att själva sköta om såväl närmiljö som hela parker.