Genomskinliga sjögurkor och rosa havsgrisar, det var några av fynden när forskare under våren besökte en av jordens minst undersökta platser. Enligt en nyhetsartikel från Göteborgs universitet var målet med expeditionen att kartlägga den biologiska mångfalden i området, där det planeras för djuphavsbrytning av sällsynta metaller.