Små och stora rovdjur är hotade i ungefär samma utsträckning globalt sett. Trots det satsas betydligt större resurser på att bevara stora rovdjur, skriver forskare i en ny studie. Mindre rovdjur spelar en viktig roll i ekosystemen och synen på dem behöver förändras, menar forskarna.