Strömmingen beskrivs som motorn i Östersjöns ekosystem och skulle strömmingsbestånden kollapsa påver det hela näringskedjan, skriver två forskare vid Östersjöcentrum, Stockholms universitet, i DN Debatt. Regeringen har just nu ett sällsynt bra tillfälle att kräva ett fiskestopp för strömmingen i Östersjön, menar de.