Den biologiska mångfalden i insjöar, våtmarker och vattendrag måste prioriteras. Det menar en grupp forskare från 38 olika länder, bland annat Sverige. I ett öppet brev föreslår de 15 prioriterade forskningsområden samt åtgärder för att bevara biologisk mångfald i sötvattensystem.