De senaste åren har det gjorts stora satsningar på återvätning av våtmarker, ett sätt att minska utsläppen av växthusgaser. I en ny bok skriver forskare vid Göteborgs universitet hur återvätning bäst görs för största möjliga effekt. I boken argumenterar de för att markvattennivån borde höjas ytterligare och så snart som möjligt, något som kan påverka jordbruks- och skogsbruksmarker – det finns metoder för att odla trots höjda vattennivåer, menar de.