Uppföljningen av Sveriges friluftslivsmål visar att friluftslivet har försämrats i och kring tätorter. Det handlar bland annat om hur lätt det är att nå friluftsområden med kollektivtrafik och brist på information. En orsak till de sämre förutsättningarna är den sänkta budgeten för skötsel av värdefull natur.