När allt fler skolmåltider klimatanpassas och innehåller mindre kött ökar risken för järnbrist. I ett nytt forskningsprojekt ska forskare vid Göteborgs universitet ta fram verktyg för att planera skolmåltider som både minskar koldioxidutsläppen och innehåller tillräckligt med järn.