I en ny studie har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet tittat på hur mycket kol som lagras i olika sorters jordbruksmark. Kolförrådet har ökat på svenska mjölk- nötkött- och växtodlingsgårdar. Mest har det ökat på mjölkgårdar, något som kan ha effekt på mölkproduktionens klimatpåverkan. Markens kolhalt hänger ihop med hur mycket vall som odlas och de högre kolhalterna på mjölkgårdarna beror troligen på att de har en stor andel fleråriga grödor.