Många arter av vilt ökar i svenska städer, något som ibland ställer till problem. Många djur berikar människors vardag, men bland annat vildsvin, gäss och kaniner upplevs ofta som problem, framgår av en ny rapport från Sveriges lantbruksuniversitet. I den konstateras att viltrelaterade problem ökar och ökningen är störst för vildsvin. Rapporten visar också att landets kommuner hanterar sådana problem på olika sätt.