Ungefär 27 300 lägenheter började byggas under första halvåret 2020, visar preliminär statistik från SCB. Det är en ökning med cirka 6 procent jämfört med samma period 2019, då 25 675 lägenheter påbörjades.