Sverige fick 100 nya naturreservatsområden i fjol och flera befintliga områden utökades, visar ny statistik från SCB. Det största nya naturreservatet är Norra Borgafjällen i Dorotea.