Det ser illa ut för gädda och abborre i Östersjön, ingen av arterna bedöms vara inom säkra biologiska gränser. Även läget för sik i Östersjön är problematiskt, förutom i Bottenviken. Däremot ser det bättre ut för siklöja i såväl Bottenviken som i de största sjöarna. Detta enligt de nya bedömningarna i Fiskbarometern, som samlar data om tillståndet i svenska hav och sötvatten.