Midsommarhelgen innebär en hel del resor, inköp och konsumtion som påverkar både naturresurserna och klimatet. Genom bland annat mindre kött och svinn kan vi fira mer hållbart, säger WWF.