Enligt en forskningsrapport från Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet är hantering av färskvatten avgörande för hur effekter av klimatförändringen kan förebyggas. I rapporten som presenterades på COP27 i Egypten framgår att lösningar som hanterar vattenfrågor kan ha stor påverkan på klimatkrisen, till exempel hantering av avloppsvatten och återställande av våtmarker.