Pandemin blev en ögonöppnare för myndigheter vad gäller möjligheten att minska de klimatpåverkande utsläppen från tjänsteresor. Det visar redovisningar som ett drygt 20-tal myndigheter har lämnat till Naturvårdsverket om hur de har lyckats använda erfarenheter från pandemin för att utveckla nya arbetssätt.