Stackmyror trivs sämre i tallskogar med den kanadensiska tallen contorta än i skogar med inhemsk tall, enligt en studie vid Sveriges lantbruksuniversitet. Forskarna tror att det beror på att contortaskogen är skuggigare och svalare, och rekommenderar att contortaplanteringar blandas upp med andra träslag.