Naturvårdsverkets färdplan för en hållbar plastanvändning är tänkt att fungera som inspiration till handling och som en kompassriktning för alla som kan och vill bidra till att vår plastanvändning blir hållbar.