Fågelinfluensa har konstaterats hos en kalkonbesättning i Skåne. Det visar provresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Jordbruksverket har infört restriktionsområden runt den smittade besättningen. Myndigheten har även beslutat om spärrförklaring i den smittade besättningen, vilket innebär att inga djur eller djurprodukter får lämna gården. De smittade fåglarna kommer att avlivas och anläggningen saneras. Det aktuella fågelinfluensaviruset H5N8 är mycket smittsamt mellan fåglar. Denna typ har inte visat några tecken på att smitta människa utan betraktas som en ren fågelsjukdom.