Bara 9 av 50 av Sveriges största företag har satt mål om att halvera sina koldioxidutsläpp eller bli klimatneutrala till år 2030. Det visar en undersökning från Hagainitiativet.