Vissa extremväderhändelser där båda sidor av Atlanten drabbas samtidigt av långvarig sträng kyla eller kraftig nederbörd har blivit dubbelt så vanliga jämfört med för 50 år sedan, visar ny forskning. Samtidigt ses ett förändrat beteende hos de globala jetströmmarna som styr hur långt polarluften söderut kan nå. ”Det här är ytterligare ett bevis för att extremväder över Nordamerika och Europa ofta är synkroniserat,” säger Gabriele Messori, professor i meterologi vid Uppsala universitet.