EU:s fiskepolitik är inte hållbar och klarar inte att bevara fiskbestånd eller biologisk mångfald. Bara en av 46 åtgärder – ett administrativt system för att registrera fiskefartyg – har genomförts av alla 28 medlemsländer. Det visar WWF i en färsk granskning inför EU-valet.