Mer än hälften av Europas endemiska trädarter är utrotningshotade enligt en ny rapport om rödlistade arter från Internationella naturvårdsunionen (IUCN). Största hotet mot träden är invasiva arter och ohållbart skogsbruk, rapporterar Dagens Nyheter.