Europa är den kontinent i världen som värms upp snabbast, och det görs inte tillräckligt för att möta utmaningarna. Det skriver EU-organet Europeiska miljöbyrån, EEA, i den nya rapporten European Climate Risk Assessment, EUCRA. Syftet med rapporten är att identifiera behovet av klimatanpassning och peka ut sektorer som är särskilt sårbara.