Organisationen Climate Action Network (CAN) har granskat hur EU:s partigrupperna röstat i klimatfrågor och kommit fram till att fem av de åtta
partigrupperna, främst de i mitten och de konservativa grupperna, röstat på ett sätt som inte ligger i linje med Parisavtalet.