Regeringen har tillsatt en ny utredning som ska möjliggöra utvinning av uran i Sverige.

Här kan du läsa Extrakts intervju med malmgeologen Olof Martinsson, om möjligheter och risker kopplat till uranbrytning.