Nu har Naturvårdsverket tagit fram ett förslag på föreskrifter och skötselplan för en framtida nationalpark i Nämdöskärgården i Stockholms skärgård. Efter remisstiden som går ut i oktober fattas beslut. Utöver den föreslagna nationalparken i Nämdöskärgården pågår också ett arbete för att bilda en nationalpark på Gotland, Bästeträsk.