Nu är det ett år sen ett intensivt lågtryck gav mycket stora regnmängder längs södra Norrlandskusten. Skyfallet gav 162 mm i Gävle den 17-18 augusti. Regnet ledde till översvämning på hårdgjorda ytor, delar av vägar spolades bort och många källare blev vattenfyllda, skriver SMHI.