I ett varmare klimat kommer växterna att utsättas för högre salthalter i jorden. Det gäller framförallt i torra och varma områden där man bevattnar med salthaltigt vatten och i kustnära områden som lätt översvämmas. I en ny studie vid Stockholms universitet har de gener som försvarar växter mot just höga salthalter identifierats.