Stora växtätande djur som elefanter och hjortar ger en stor biologisk mångfald. I en ny studie vid Lunds universitet har forskare analyserat trädtäcket i skyddade naturområden över hela världen, med hjälp av satellitdata. Studien visar att områden med många stora växtätande djur, så kallad megafauna, har en betydligt större variation av träd.