En liten elbil sparar totalt 60 – 70 procent av växthusgasutsläppen under sin livstid jämfört med en motsvarande fossildriven bil i Sverige. Det visade sig när Power
Circle, BIL Sweden, Motorbranschens riksförbund och IVL Svenska Miljöinstitutet sammanställde resultat från nya forskningsstudier.