Fågelarter på en mängd öar över hela världen har utrotats på grund av människan. I en ny studie, av forskare på bland annat Göteborgs universitet, framgår att människan drastiskt har förändrat fågelsamhällen på världens öar – något som fått stor effekt på biologisk mångfald och ekosystem. I studien ingår drygt 1300 fågelarter i nio olika ögrupper.