I ett nytt forskningsprojekt vid Sveriges lantbruksuniversitet ska säkerhet och funktion analyseras. Målet är att utveckla skyddsanordningar, till exempel vältskydd, och att öka viljan att använda dem. Antalet fyrhjulingar har ökat i flera år, liksom antalet olyckor. Ofta handlar det om fordon som välter. I projektet ska användare få testa ett vältskydd.